logo LOSS
Právne poradenstvo

Posúdenie zmluvy s klubom pred jej podpísaním
Aplikácia Zákona o športe v praxi

Právne zastúpenie

Zabezpečenie právneho zastúpenia pri uplatnení nárokov hráča voči klubu (Zľava vo výške 50% z úhrady za právne služby pre členov LOSS)

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo v oblasti odvodov
Daňové poradenstvo (Zľava vo výške 50% z úhrady služieb daňových odborníkov pre členov LOSS)