logo LOSS

Liga na ochranu slovenských športovcov je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe zákona o združovaní občanov. V stave, v ktorom sa momentálne nachádza šport na Slovensku, považujeme za potrebnú a prirodzenú existenciu združenia tohto typu. Ako aktívni profesionálni športovci poznáme problémy športovcov na Slovensku a domnievame sa, že LOSS má veľký potenciál stať sa účinným prostriedkom na ich podporu a ochranu. Cieľom združenia je pomoc a podpora našich členov vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú športovcov, a to profesionálne, a najmä efektívne. Cieľom LOSS-ky nie je primárne vymáhanie pohľadávok od klubov, ktoré sa neraz nachádzajú v neľahkej ekonomickej situácii. Práve naopak, chceme prispieť k tomu, aby sa tento negatívny fenomén v športe v čo najmenšej možnej miere dotýkal samotných športovcov, ktorí častokrát vstupujú do zmluvných vzťahov s klubmi za nevýhodných podmienok. Vieme, že samotný športovec ako práva neznalá osoba neraz potrebuje poradiť pri posúdení zmluvy, najmä čo sa týka mladých športovcov, ktorých myslenie je v tomto ohľade potrebné zmeniť. Nie sme a ani nechceme byť nepriateľmi športových klubov, no sme toho názoru, že k športu neodmysliteľne patrí korektnosť a slušnosť, ktoré sa akosi zo slovenského športu vytratili.


Členom nášho združenia sa môže stať akákoľvek osoba vykonávajúca aktívne na amatérskej alebo profesionálnej úrovni akúkoľvek športovú činnosť, ktorá dovŕšila 15 rokov.


S úctou,

  • Róbert Jano - predseda Viac
  • Richard Štochl - podpredseda pre hádzanú Viac
  • Tomáš Medveď - podpredseda pre futbal Viac
  • Barbora Bálintová - tajomníčka Viac
Richard Štochl
Róbert Jano
Barbora Bálintová