logo LOSS

Róbert Jano

Róbert Jano sa narodil 02.11.1993 do športovej, prevažne hádzanárskej rodiny. V detstve vyskúšal mnoho športov, z ktorých najviac mu učaroval futbal, pri ktorom ostal až dodnes. Postupne prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami v rámci klubu FC VSS Košice až do tej mužskej. Strednú školu ukončil maturitnou skúškou na osemročnom športovom gymnáziu. Popri futbale úspešne ukončil bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde v súčasnosti pokračuje aj v magisterskom štúdiu.